Nhà tập thể Ngõ 2 Nguyễn Văn Ngọc

Nhà tập thể Ngõ 2 Nguyễn Văn Ngọc

Chi tiết dự án

Danh mục:

Nhà tập thể

Khách hàng:

Mss Phương

Ngày hoàn thiện:

18/09/2021

Diện tích:

40m2