Nhà mặt đất Khúc Thừa Dụ

Nhà mặt đất Khúc Thừa Dụ

Chi tiết dự án

Danh mục:

Nhà mặt đất

Khách hàng:

Mr Nam

Ngày hoàn thiện:

12/06/2022

Diện tích:

20m2