Nhà mặt đất 136 Cầu Diễn

Nhà mặt đất 136 Cầu Diễn

Chi tiết dự án

Danh mục:

Nhà mặt đất

Khách hàng:

Mss Khuyên

Ngày hoàn thiện:

20/10/2021

Diện tích:

210m2