Chung cư Xa La – Hà Đông

Chung cư Xa La - Hà Đông

Chi tiết dự án

Danh mục:

Nhà tập thể

Khách hàng:

Mr Tùng

Ngày hoàn thiện:

01/11/2021

Diện tích:

20m2